Các màu Kia Morning 2019, ý nghĩa với người sở hữu các phiên bản City Car